ขั้นตอนในการขายเงิน Skrill

  1. พูดคุยสอบถามทางไลน์ @pay2thai
  2. คำนวณยอดเงิน
  3. ลงทะเบียน
  4. โอนเงินให้เราทาง Skrill
  5. แจ้งชำระเงิน พร้อมทั้งติดต่อไลน์
  6. รอรับเงินทางธนาคารภายใน 5 นาที

โปรดติดต่อพูดคุยทางไลน์ก่อนทุกครั้งที่จะทำรายการ

คำนวนยอดเงินที่จะได้รับในการขายเงิน Skrill