ขั้นตอนในการขายเงิน Paypal

  1. คำนวณยอดเงิน
  2. พูดคุยสอบถามทางไลน์ @pay2thai

โปรดติดต่อพูดคุยทางไลน์ก่อนทุกครั้งที่จะทำรายการ

คำนวนยอดเงินที่จะได้รับในการขายเงิน Paypal